Obec Frymburk

VEDENÍ

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

VE FRYMBURKU

STAROSTA SBORU: PASOVSKÝ FRANTIŠEK
NÁMĚSTEK STAROSTY SBORU:
ŠÍMA JOSEF st.

VELITEL SBORU:
DRNEK VÁCLAV
ZÁSTUPCE VELITELE SBORU:
STRUŽINSKÝ MIROSLAV
JEDNATEL SBORU:
MARKOVÁ NIKOLA
HOSPODÁŘ SBORU:
ŠÍMA DAVID
KRONIKÁŘ SBORU:
ŠÍMOVÁ PAVLA
HLAVNÍ STROJNÍK SBORU:
ŠÍMA JIŘÍ
KULTURNÍ REFERENT SBORU:
STRUŽINSKÁ JAROSLAVA
PŘEDSEDA REVIZNÍ KOMISE: TUREK VÁCLAV
ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE:
PENDL LUMÍR
MATYSOVÁ SIMONA

HASIČSKÉ DESATERO

1/   Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2/   Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jim celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3/   Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4/   Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pomatuj, že ti, kteří tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýčenou a všechny přednosti těla i duše.

5/   Bratry a sestry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6/   Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7/   Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8/   Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9/   Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zřízení, jehoš odznak nosíš.

10/   Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

 

Frymburk 53, 342 01 Sušice   |   Tel.: +420 725 459 249   |   e-mail: obec.frymburk@mybox.cz